Thuốc Thú Y Các Công Ty

Thuốc Thú Y Các Công Ty đang được phân phối tại phanphoithuocthuy.com

- 30% Bio Anagin C kg
Bio Anagin C kg
68.740₫ 98.200₫
Xem nhanh
- 35% Bio Sone 100ml
Bio Sone 100ml
135.850₫ 209.000₫
Xem nhanh
- 35% Bio D.O.C 100ml
Bio D.O.C 100ml
114.400₫ 176.000₫
Xem nhanh
- 30% Bio Cefacol 100gr
Bio Cefacol 100gr
16.660₫ 23.800₫
Xem nhanh
- 30% Bio Cevit 100ml
Bio Cevit 100ml
22.120₫ 31.600₫
Xem nhanh
- 30% Bio Dexazin 100ml
Bio Dexazin 100ml
24.430₫ 34.900₫
Xem nhanh
- 30% Bio Enro C 100gr
Bio Enro C 100gr
13.300₫ 19.000₫
Xem nhanh
- 30% Bio Genta Tylosin 100ml
Bio Genta Tylosin 100ml
117.600₫ 168.000₫
Xem nhanh
- 30% Bio Neo colistin 100gr
Bio Neo colistin 100gr
15.050₫ 21.500₫
Xem nhanh
- 30% Bio Norxacin 1kg
Bio Norxacin 1kg
108.500₫ 155.000₫
Xem nhanh
- 30% Bio Oxytetracol 100gr
Bio Oxytetracol 100gr
27.650₫ 39.500₫
Xem nhanh
- 30% Bio Peni 4T 10ml
Bio Peni 4T 10ml
11.970₫ 17.100₫
Xem nhanh
- 30% Bio Tetra 10% 100gr
Bio Tetra 10% 100gr
15.960₫ 22.800₫
Xem nhanh
- 20% VMD Linspec 10ml
VMD Linspec 10ml
15.200₫ 19.000₫
Xem nhanh
SGV EFL 10ml
10.000₫
Xem nhanh
UV Flosal 10ml.
16.500₫
Xem nhanh
- 30% Bio FlorDoxy 100ml
Bio FlorDoxy 100ml
109.200₫ 156.000₫
Xem nhanh
- 30% Bio Bcomplex C 100ml
Bio Bcomplex C 100ml
29.400₫ 42.000₫
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: