Thuốc Thú Y LinkVet

Công Ty LinkVet

- 30% LV Diclasol 1lít
LV Diclasol 1lít
797.300₫ 1.139.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Bacill (HT)(10 in1) 1kg
LV Bacill (HT)(10 in1) 1kg
112.700₫ 161.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Paradol K C (10 in 1) Kg
LV Paradol K C (10 in 1) Kg
202.300₫ 289.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Katosal INJ 100ml
Topcin Katosal INJ 100ml
136.000₫ 160.000₫
Xem nhanh
- 25% LV Oragancid 1lít
LV Oragancid 1lít
160.940₫ 215.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Neotatin (10 in 1) Kg
LV Neotatin (10 in 1) Kg
450.800₫ 644.000₫
Xem nhanh
- 16% LV Maxflo Oral Lít
LV Maxflo Oral Lít
1.916.800₫ 2.276.000₫
Xem nhanh
- 42% LV Doxcolis (10 in 1) Kg
LV Doxcolis (10 in 1) Kg
1.709.800₫ 2.933.000₫
Xem nhanh
- 30% LV ADE Bcomplex C (10 in 1) Kg
LV ADE Bcomplex C (10 in 1) Kg
168.700₫ 241.000₫
Xem nhanh
- 32% LV Vitamin K  (10 in 1) Kg
LV Vitamin K (10 in 1) Kg
113.900₫ 167.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Ampi Coli (10 in 1) Kg
LV Ampi Coli (10 in 1) Kg
254.100₫ 363.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Amoxcoli (10 in 1)kg
LV Amoxcoli (10 in 1)kg
652.400₫ 932.000₫
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: