Thuốc Thú Y LinkVet

Công Ty LinkVet

- 30% LV Diclasol 1lít
LV Diclasol 1lít
797.300₫ 1.139.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Bacill (HT)(10 in1) 1kg
LV Bacill (HT)(10 in1) 1kg
112.700₫ 161.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Paradol K C (10 in 1) Kg
LV Paradol K C (10 in 1) Kg
202.300₫ 289.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Katosal INJ 100ml
Topcin Katosal INJ 100ml
136.000₫ 160.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Oragancid 1lít
LV Oragancid 1lít
150.200₫ 215.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Neotatin (10 in 1) Kg
LV Neotatin (10 in 1) Kg
450.800₫ 644.000₫
Xem nhanh
- 20% LV Maxflo Oral Lít
LV Maxflo Oral Lít
1.820.800₫ 2.276.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Levasol (10 in 1) Kg
LV Levasol (10 in 1) Kg
397.600₫ 568.000₫
Xem nhanh
- 20% LV Gentadox WSP  (10 in 1) Kg
LV Gentadox WSP (10 in 1) Kg
1.308.800₫ 1.636.000₫
Xem nhanh
- 20% LV Electro C (10 in 1) kg
LV Electro C (10 in 1) kg
127.200₫ 159.000₫
Xem nhanh
- 40% LV Doxcolis (10 in 1) Kg
LV Doxcolis (10 in 1) Kg
1.759.800₫ 2.933.000₫
Xem nhanh
- 20% LV Diclasol 100ml
LV Diclasol 100ml
105.600₫ 132.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Phorestic (10 in 1)kg
LV Phorestic (10 in 1)kg
380.800₫ 544.000₫
Xem nhanh
- 30% LV ADE Bcomplex C (10 in 1) Kg
LV ADE Bcomplex C (10 in 1) Kg
168.700₫ 241.000₫
Xem nhanh
- 20% LV Tylodox Plus (10 in 1) Kg
LV Tylodox Plus (10 in 1) Kg
1.854.400₫ 2.318.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Antigum K C (10 in 1) Kg
LV Antigum K C (10 in 1) Kg
186.200₫ 266.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Vitamin K  (10 in 1) Kg
LV Vitamin K (10 in 1) Kg
116.900₫ 167.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Ampro WSP (10 in 1) Kg
LV Ampro WSP (10 in 1) Kg
893.900₫ 1.277.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Ampi Coli (10 in 1) Kg
LV Ampi Coli (10 in 1) Kg
254.100₫ 363.000₫
Xem nhanh
- 30% LV Amoxcoli (10 in 1)kg
LV Amoxcoli (10 in 1)kg
652.400₫ 932.000₫
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: