Thuốc Thú Y LinkVet

Công Ty LinkVet

- 15% LV Diclasol lit LV
LV Diclasol lit LV
968.150₫ 1.139.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Bacill (HT)(10 in1) kg
LV Bacill (HT)(10 in1) kg
126.650₫ 149.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Paradol K C (10 in 1) Kg
LV Paradol K C (10 in 1) Kg
226.950₫ 267.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Katosal INJ 100ml
Topcin Katosal INJ 100ml
136.000₫ 160.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Flordoxy INJ 100ml
Topcin Flordoxy INJ 100ml
172.550₫ 203.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Enrotryl 100ml
Topcin Enrotryl 100ml
77.350₫ 91.000₫
Xem nhanh
- 15% Topcin Lincospec INJ 100ml
Topcin Lincospec INJ 100ml
171.700₫ 202.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Baczyme (10 in 1)kg
LV Baczyme (10 in 1)kg
165.750₫ 195.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Oragancid lit
LV Oragancid lit
178.500₫ 210.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Neotatin (10 in 1) kg
LV Neotatin (10 in 1) kg
547.400₫ 644.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Egg Power (10 in 1) Kg
LV Egg Power (10 in 1) Kg
191.250₫ 225.000₫
Xem nhanh
LV Maxflo Oral Lít
1.748.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Lavasol (10 in 1) kg
LV Lavasol (10 in 1) kg
379.950₫ 447.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Gentadox WSP  (10 in1) kg
LV Gentadox WSP (10 in1) kg
1.016.600₫ 1.196.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Electro C (10 in 1) kg
LV Electro C (10 in 1) kg
132.600₫ 156.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Hepatol Oral lit LV
LV Hepatol Oral lit LV
155.550₫ 183.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Dislasol 100ml
LV Dislasol 100ml
112.200₫ 132.000₫
Xem nhanh
- 15% LV Phorestic (10 in 1)kg
LV Phorestic (10 in 1)kg
462.400₫ 544.000₫
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: