Thuốc Thú Y Toàn Thắng

Thuốc Thú Y Toàn Thắng

- 10% TTh ADE-Powder (10 in 1)kg
TTh ADE-Powder (10 in 1)kg
149.850₫ 166.500₫
Xem nhanh
- 10% TTh Amoxin 20% 100gr
TTh Amoxin 20% 100gr
93.420₫ 103.800₫
Xem nhanh
- 10% TTh Amoxcoli-S 100gr
TTh Amoxcoli-S 100gr
100.683₫ 111.870₫
Xem nhanh
- 10% TTh Ampi Power 100gr
TTh Ampi Power 100gr
79.079₫ 87.865₫
Xem nhanh
- 10% TTh Antigum (10 in 1) kg.
TTh Antigum (10 in 1) kg.
198.000₫ 220.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Amostin LA 100ml
TTh Eco-Amostin LA 100ml
147.240₫ 163.600₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Apramycin S (10 in 1)kg
TTh Eco-Apramycin S (10 in 1)kg
642.780₫ 714.200₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Brom C (10 in 1)kg
TTh Eco-Brom C (10 in 1)kg
170.100₫ 189.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Catosia inj 100ml
TTh Eco-Catosia inj 100ml
131.400₫ 146.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Catosia inj 20ml
TTh Eco-Catosia inj 20ml
40.500₫ 45.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Diclacox 2,5% 100ml
TTh Eco-Diclacox 2,5% 100ml
85.500₫ 95.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Enro 10 sol 100ml
TTh Eco-Enro 10 sol 100ml
42.930₫ 47.700₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Farm Star lit
TTh Eco-Farm Star lit
104.670₫ 116.300₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Flo 10 Sol Lit
TTh Eco-Flo 10 Sol Lit
678.420₫ 753.800₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Flo 20 sol 100ml
TTh Eco-Flo 20 sol 100ml
123.030₫ 136.700₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Gentamox 20ml
TTh Eco-Gentamox 20ml
35.460₫ 39.400₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Parasol power (10 in 1)kg
TTh Eco-Parasol power (10 in 1)kg
169.200₫ 188.000₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Sulfa Plus (10 in 1)kg
TTh Eco-Sulfa Plus (10 in 1)kg
2.015.550₫ 2.239.500₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Tilmicin Oral 100 ml
TTh Eco-Tilmicin Oral 100 ml
156.060₫ 173.400₫
Xem nhanh
- 10% TTh Eco-Toltra 2,5 100ml
TTh Eco-Toltra 2,5 100ml
78.210₫ 86.900₫
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: