Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 21/04/2020

Wednesday, 22/04/2020
Đăng bởi Nguyen phong

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 21/4/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 21/04/2020
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 21/04/2020
(đồng)
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg 90,000-93,000
Heo thịt hơi (CP Miền Bắc) đ/kg 70.000
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg 90,000-92,000
Heo thịt hơi (CP Miền Trung) đ/kg 70.000
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg 89,000-91,000
Heo thịt hơi (CP Miền Đông) đ/kg 70.000
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg 88,000-90,000
Heo thịt hơi (CP Miền Tây) đ/kg 70.000
Gà giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi 7,000-8,500
Gà giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi 6,000-7,000
Gà giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi 5.500
Gà giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi 6.000
Gà thịt lông màu địa phương (MB) đ/kg 45,000-48,000
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) đ/kg 38,000-42,000
Gà thịt lông màu (Miền Đông) đ/kg 28.000
Gà thịt lông màu (Miền Tây) đ/kg 30.000
Gà con thịt (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi 11,000-12,000
Gà con thịt (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi 11.000
Gà con thịt (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi 9.000
Gà con thịt (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi 11.000
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg N/A
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg 19.000
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg 19.000
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg 18.000
Gà con trứng (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi 14.000
Gà con trứng (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi 13.000
Gà con trứng (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi 13.000
Gà con trứng (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi 13.000
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả 1,400-1,500
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả 1,500-1,700
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả 1,200-1,300
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả 1.300
Vịt Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi 8.000
Vịt Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi 10,000-10,500
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi 33.000
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi 30.000
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi 53.000
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi 50.000
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg 31,000-32,000
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg 34,000-35,000
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả 2,200-2,400
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả 2.200
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả 1,800-1,900
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả 1,700-1,800
Bò thịt giống (Miền Bắc) đ/kg 115.000
Bò thịt giống (Miền Trung) đ/kg 100.000
Bò thịt giống (Miền Đông) đ/kg 120.000
Bò sữa giống (Miền Bắc) đ/kg 120.000

 

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

 

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: