Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/04/2020

Saturday, 11/04/2020
Đăng bởi phong

Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 07/4/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

 

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 07/04/2020
Sản phẩm
Đơn vị tính
      Giá ngày 07/04/2020   (đồng)
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg 75,000-77,000
Heo thịt hơi (CP Miền Bắc) đ/kg                   70.000
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  73,000-76,000 
Heo thịt hơi (CP Miền Trung) đ/kg                   70.000
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  70,000-71,000 
Heo thịt hơi (CP Miền Đông) đ/kg                   70.000
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  70,000-73,000 
Heo thịt hơi (CP Miền Tây) đ/kg                   70.000
Gà giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  4,000-5,000 
Gà giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  5,000-6,000 
Gà giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                      5.000
Gà giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi                      5.000
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) đ/kg  38,000-40,000 
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) đ/kg  38,000-40,000 
Gà thịt lông màu (Miền Đông) đ/kg                   33.000
Gà thịt lông màu (Miền Tây) đ/kg                   34.000
Gà con thịt (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                      8.000
Gà con thịt (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                   10.000
Gà con thịt (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                      9.000
Gà con thịt (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi                   11.000
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg                   22.000
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg                   11.000
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg                      9.000
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg                   11.000
Gà con trứng (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                   13.000
Gà con trứng (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                   13.000
Gà con trứng (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                   13.000
Gà con trứng (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi                   13.000
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1,800-1,900 
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1,700-1,800 
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  1,060-1,150 
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả                      1.000
Vịt Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                      5.500
Vịt Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  6,000-7,000 
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi                   33.000
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi                   30.000
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi                   53.000
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi                   50.000
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  21,000-22,000 
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  24,000-26,000 
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  1,900-2,000 
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả                      1.700
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả                      1.700
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  1,500-1,700 
Bò thịt giống (Miền Bắc) đ/kg 115.000
Bò thịt giống (Miền Trung) đ/kg 100.000
Bò thịt giống (Miền Đông) đ/kg 120.000
Bò sữa giống (Miền Bắc) đ/kg 120.000
Bò sữa giống (Miền Đông) đ/kg 140.000
Bò thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg 85.000
Bò thịt hơi (Miền Trung) đ/kg 80.000
Bò thịt hơi (Miền Đông) đ/kg 80.000
Dê giống (Miền Bắc) đ/kg 150.000
Dê giống (Miền Đông) đ/kg 190.000
Dê thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg 120.000
Dê thịt hơi (Miền Trung) đ/kg 120.000
Dê thịt hơi (Miền Đông) đ/kg 110.000
Sữa bò tươi (Miền Bắc) đ/kg 12.500
Sữa bò tươi (Miền Đông) đ/kg 12,000-14,000
Sữa dê tươi (Miền Bắc) đ/kg 40.000
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM
Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: